Regulamin serwisu

Regulamin serwisu perMetal
1. Klient pozostawiając urządzenie w serwisie otrzymuje pokwitowanie na sprzęt (jedyny dokument
umożliwiający odebranie sprzętu). Utrata kwitu może spowodować odmowę wydania sprzętu.
2. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości
w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej
naprawy.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych
zysków w czasie trwania naprawy lub naprawy gwarancyjnej.
4. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem
produktu lub też użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt
wysoka lub niska temperatura, itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami
wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.
5. Urządzenie należy dostarczyć do serwisu czyste, konieczność oczyszczenia narzędzia w serwisie jest usługą
odpłatną.
6. Klient jest zobowiązany do osobistego śledzenia przebiegu naprawy.
7. Nieodebranie sprzętu w ciągu 30 dni od daty przekazania informacji o możliwości odbioru towaru, zgodnie
z art. 180 K.C. serwis perMetal potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje
uznaniem sprzętu za porzucony.
8. W przypadku nie odebrania urządzenia po 90 dniach od daty przekazania informacji o możliwości
odbioru, serwis perMetal przekaże urządzenia do utylizacji, co skutkuje brakiem
możliwości odebrania naprawionego urządzenia oraz brakiem roszczeń zleceniodawcy wobec
perMetal.
9. Zlecający naprawę jest zobowiązany do poinformowania Przyjmującego o fakcie, iż urządzenie
podlega gwarancji producenta gdy taka zależność istnieje (zleceniodawca zobowiązany jest
dostarczyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu). W przeciwnym przypadku DOKONUJE SIĘ
ODPŁATNEJ NAPRAWY POGWARANCYJNEJ ORAZ NASTĘPUJE UTRATA GWARANCJI PRODUCENTA.
UWAGA: W przypadku naprawy gwarancyjnej związanej z koniecznością wysyłki urządzenia
niezakupionego w naszym sklepie do serwisu centralnego bądź najbliższego punktu gwarancyjnego,
firma perMetal pobiera opłatę za usługę pakowania w wysokości od 30 zł netto do
70 zł netto (zależy to od wielkości oraz sposobu pakowania urządzenia)
10. W przypadku rezygnacji z naprawy, diagnoza jest płatna (zgodnie z Cennikiem - 130zł netto za roboczogodzinę) serwis dokonuje zwrotu narzędzia w częściach poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość ponownego złożenia niesprawnego narzędzia (zgodnie z Cennikiem - 130zł netto za roboczogodzinę).
11. Czas wyceny lub realizacji wstępnie określa przyjmujący urządzenie do naprawy, związane jest to
z ilością urządzeń, które na daną chwilę czekają na naprawę w serwisie.
12. Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe
warunki.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej "RODO" informuję , iż:
1. Niniejsza informacja dotyczy podmiotów, współpracujących z perMetal Sp. z o.o.będących osobami fizycznymi ,pracownikami i współpracownikami.
2. Administratorem danych osobowych jest perMetal Sp. z o.o. z siedzibą 44-240 Żory ul. Pszczyńska 161
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy e-mailowo : sklep@permetal.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy wykonywanych zleceń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji umowy lub zlecenia, oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia, będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia realizacji umowy lub zlecenia
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Serwisant Elektronarzędzi / Narzędzi spalinowych

Wróć

Już dziś pracujemy
narzędziami
przyszłości!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.