Wypożyczalnia Permetal

Od 2009 roku nasza firma wypożycza również elektronarzędzia. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z ofertą maszyn, które wypożyczamy.

Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

*Kaucja jest zwrotna lub rozliczana przy oddaniu narzędzia.

Model Cena netto/doba Cena netto/h Kaucja*
Zagęszczarka 86 kg 100,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Spawarka inwerterowa MMA - 200 A 60,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Młot wyburzeniowy 50 J 100,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Piła szablasta 60,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Odkurzacz przemysłowy Starmix ISC ARDL-1625 60,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Młotowiertarka 2,4 J Makita HR2460 40,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Młotowiertarka 2,4 J Bosch GBH 2-26 DFR 40,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Flex szlifierka do gładzi - żyrafa 75,00 zł 25,00 zł 300,00 zł
Odkurzacz + żyrafa 110,00 zł 35,00 zł 300,00 zł
Spalinowa wiertnica do gleby BBA520 + świder 200mm

110,00 zł

35,00 zł 300,00 zł
Niwelator laserowy z wiązką zieloną, + statyw + łata laserowa

110,00 zł

30,00 zł 300,00 zł
Laser krzyżowy 3x360° wiązka czerwona + tyczka rozporowa 3,3 m

80,00 zł

20,00 zł 300,00 zł
Niwelator laserowy ze spadkami cyfrowymi + statyw + łata laserowa

140,00 zł

35,00 zł 300,00 zł
Przecinarka ręczna RUBI TZ-1550 do płytek wielkoformatowych - 155cm długości cięcia

120,00 zł

35,00 zł 300,00 zł

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego
i Elektronarzędzi

§1 Warunki wynajmu sprzętu.

Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

§3 Zobowiązania NAJEMCY.

NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.
Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

§4 Zwrot sprzętu.

NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

§5 Zerwanie umowy wynajmu.
  1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
    • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania,
    • braku rozliczenia za okres przekraczający 30 dni,
    • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
  2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
Wróć

Już dziś pracujemy
narzędziami
przyszłości!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.